tcp/ip - page 5.1

TCP staat voor Transmission Control Protocol. Dit is een afspraak tussen computers hoe ze elkaar de gegevens verzenden. Zonder zo'n afspraak zouden ze immers niet met elkaar kunnen communiceren.

Misschien is het heel verstandig eerst even naar een instructie-video te kijken, dan zegt het je waarschijnlijk hierna allemaal veel meer. Het is een fantastische video in het Nederlands. Er is ook een Engelse versie, en er zijn nog meer talen (Duits, Frans, Hebreeuws, Spaans, Zweeds), maar die moet je zelf even downloaden op deze site. Copyright op de film van "Warriors of the Net", Bekijk hem (in het Engels) direct op Internet op deze site,(dan hoef je hem niet te downloaden!)

Bij TCP stuurt de verzender zijn informatie in kleine pakketjes (packets) op met een header voor wie het is en informatie om het weer samen te voegen. Eventueel kan elk pakket een andere route naar jou toe kiezen. Uiteindelijk worden in jouw computer die pakketten informatie weer samengevoegd tot een bericht.

IP staat voor Internet Protocol. Dit protocol zorgt er voor dat de pakketten weer werkelijk worden samengevoegd en geeft zonodig TCP opdracht een pakket info opnieuw te versturen. TCP/IP horen dus onlosmakelijk bij elkaar en vullen elkaar aan. TCP gaat feitelijk over het transport van de gegevens, IP zorgt in feite voor de verzend-opdracht door TCP en zorgt aan de ontvangst-kant dat de ontvangst correct verloopt.HEAR THIS LESSON in English!
TCP means Transmission Control Protocol. It is an "agreement" between computers about transferring data. Without such an agreement it would be impossible for computers to communicate.

Maybe it's wise to see an instructional video first, you'll be able to understand everything much better. It's a fantastic video in English. There is also a Dutch version, and there are more languages (German, French, Hebrew and Swedish), but you'll have to download them yourself from this site. The movies are copyrighted by "Warriors of the Net" and are free for educational use. The latter site gives the film on the internet, directly in English (then downloading it, is not necessary!) .

With TCP the transmitter sends his data in small packets with the addressee in a header and info how to reunite it. In principle each packet can reach you over different routes. Finally the packets are combined again in your computer.

IP means Internet Protocol. This protocol takes care of the actual combining of the packets and will ask TCP to send a corrupt packet again. So, TCP/IP, belong to each other as Adam belonged to Eve. TCP deals with the actual transport of the data, while IP is responsible for the send-order to TCP and at the reception side for checking the correctness.